PartnersinProjects in vijf statements

Project- /proces- /interimmanagement

Zij managet voor publieke en private partijen complexe ontwikkel- en verbeterprojecten voor infra en publiekslocaties: Corridors en knooppunten van traffic. Vaak in de rol van gedelegeerd opdrachtgever.

Het gaat om intensieve samenwerking met de opdrachtgever(s), de overige ontwikkelpartners en de projectteamleden. Samenwerken en onderhandelen gaan hand in hand. Het samenwerken moet ook gewoon leuk zijn. En er moeten nieuwe en spraakmakende infra en publiekslocaties ontstaan! Pleasant for people and places.

Ontwikkeling van infra en publiekslocaties

Het gaat om de ontwikkeling van weg- water- en railinfra, van vervoersknooppunten, zorg- en onderwijscentra en publieke gebouwen. Vervoerswaarde, belevingswaarde en economische waarde ontmoeten elkaar daar. En moeten elkaar duurzaam versterken. En daarbij horen nieuwe begrippen als "corridors", "wereldstations", "zorgstations", en "onderwijsboulevards".

Vanaf de vroegste initiatieffase tot aan de realisatie

Vanaf de vroegste initiatieffase (bege)leidt PartnersinProjects het ontwikkel-, besluitvormings- en contractvormingsproces met als sleutelwoorden informeren en formeren. Dat is haar kracht. Pionieren en “from scratch” starten doet zij graag en goed. De bouw, het beheer en de exploitatie is aan anderen.

Op het scheidsvlak van het publieke en private domein

Juist in het spanningsveld tussen het publieke en private domein is PartnersinProjects in haar element. Zij spreekt en verstaat beide “talen”. En is in staat tot “tolken” om daarmee de synergie te realiseren.

Kostenbewuste inzet van expertise

Op basis van kennis en ervaring wordt voor en met de opdrachtgever de inschatting gemaakt welke capaciteit en expertise in de betreffende ontwikkelfase nodig is. “Lean en mean” wordt steeds alleen de noodzakelijke ondersteuning door PartnersinProjects bijgeschakeld. PartnersinProjects kan bij detachering putten uit een uitgebreid netwerk van professionals.